วัดโรงเข้

ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

พระครูจันทสุวรรณสาคร ( ทองเปลว จนฺทสุวนฺโน )

เจ้าคณะอำเภอบ้านพ้ว เจ้าอาวาสวัดโรงเข้

งานประจำปีปิดทองวัดโรงเข้ ๒๕๖๖

วันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

  • ๓๑ มกราคม ประกวดเครื่องเสียงบ้าน-รถยนต์ ณ ลาน มหรสพ วัดโรงเข้
  • ๒ กุมภาพันธ์ งานทักษิณานุปทาน หลวงปู่ทองสุข
  • ๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๒.๐๐ น. เทศฯมหาชาติ และ ๑๘.๐๐ น. สวดภาณยักษ์

สนใจติต่อจองร้านค้า

RongKhe Run 2023

งานวิ่งการกุศลของพวกเราชาวชุมชนวัดโรงเข้

เพื่อวัด โรงเรียน และสถานีส่งเสริมสุขภาพตำบลของเรา

QR Code สำหรับเวปไซต์รับสมัคร